UW ONDERBEWUSTZIJN BEINVLOEDT UW GEDACHTEN, GEDRAG 

EN EMOTIES

Word meester over uw onderbewustzijn

Bevrijd uzelf

WAT IS HYPNOSE, MAGNETISME, SUGGESTIE

EN WAT KAN HET VOOR U BETEKENEN?


Hypnose, een diepe staat van ontspanning waarbij u toegang krijgt tot uw onderbewustzijn. 


Onze hersenen zijn fantastisch. Ze slaan alles op. Alleen, soms heeft dit enorme invloed op ons doen en laten, ook lang na een gebeurtenis.

Is er een gebeurtenis die tot op heden een blokkade vormt in uw leven, dan kan u daar mogelijk via hypnose toegang toe krijgen en de blokkade opheffen.


Autohypnose brengt u in een diepe ontspanning. Een tool die in onze maatschappij voor velen een geweldig hulpmiddel is om doorheen de dag te resetten, op te laden, de focus te herwinnen.


Magnetisme, geneeskracht in het verleden, omstreden in het nu, maar nog steeds een werkwijze die helpt.


Alles is energie. Ook u bestaat uit energie. Door die 'energie' te beïnvloeden, kan u ook uzelf beïnvloeden en helpen.


Suggestie, onderschat niet de kracht van uw gedachten.


Door suggesties die u ontvangt, gaat u oude gedachten en patronen in vraag stellen. 


Via autosuggestie kan u ongewenste gedachten en patronen overschrijven. Dit vraagt tijd en discipline. Het is geen magische toverstok. Wél een krachtig middel dat u zelf kan hanteren om u te bevrijden van wat u niet meer dienstig is.


Bevrijd uzelf van angsten, depressie, burn-out.

Word meester over trauma's en gevoeligheden die u belemmeren om te leven.


U bestaat uit een lichaam, een geest (mind) en een ziel.

De mind beheerst vaak het lichaam én de ziel. 

U wilt maar één ding. Gelukkig zijn. Dit kan pas als de ziel ten volle kan leven.

Wanneer de ziel onderdrukt wordt door de geest, is het van belang controle te krijgen over de geest.

Zo bepaalt U of u angstig wilt zijn, of u depressief wilt zijn, of u doelloos wilt zijn.


Belemmert een trauma de ontwikkeling van uw ware ziel, dan biedt een herprogrammatie van dit trauma een uitweg.


Indien u door invloed van te veel prikkels in onze maatschappij of een hoge gevoeligheid, de indruk heeft te overleven in plaats van te leven in deze maatschappij, kan u via een aangepaste levenswijze en bewustwording van uw situatie van uw leven een genot maken.


HSP


Overgevoeligheid is het gevolg van het feit dat uw zintuigen sterker waarnemen dan gemiddeld.


"l’Hypersensibilité est l’effet négatif d’une personne perceptible." 


Het woord 'overgevoelig' wordt tegenwoordig veel gebruikt en veel mensen labelen zichzelf met deze diagnose. Dit wekt grote frustratie op bij mensen die op basis van deze diagnose of medische analyse enorme mentale en fysieke problemen ontwikkelen. Deze mentale en fysieke problemen kunnen vaak vermeden worden, wanneer het zoeken naar de oorzaak van het probleem grondiger gebeurt. Maar dit is niet nieuw: geneeskunde is gebaseerd op het behandelen van symptomen, niet op het genezen van de oorzaak.


Nu komt het er op neer te weten wat al deze mensen gemeen hebben en wat de oorzaak is.


De oorzaak is een zeer aanwezig fysiek vermogen om waar te nemen, bij een persoon die dit vermogen fout inschat en geen respect heeft voor deze capaciteit. Hierdoor brengt deze persoon zijn/haar hersenen in totale stress na het ontvangen van teveel informatie.

Dit leidt tot een overgevoelige mentale en fysieke toestand, die overmatige vermoeidheid veroorzaakt, wat resulteert in een ongecontroleerde en oncontroleerbare zelfverdediging van de hersenen en het lichaam met depressieve en bipolaire kenmerken. Deze verschillende gevolgen hebben in dit geval allemaal dezelfde oorzaak: een sterk natuurlijk vermogen tot fysieke waarneming van de vijf zintuigen.


Tegenwoordig is de plaats van het individu veranderd: maatschappelijke waarden zijn belangrijker dan mensen. Ten gevolge hiervan maken deze mensen een moeilijke tijd door. Het fenomeen van 'waarneembaarheid' was er reeds in het verleden, alleen, toen was de inrichting van de samenleving nog leefbaar voor de betrokkenen. In onze huidige samenleving, met alle verleidelijke en verslavende informatie van buitenaf en/of alle sociale contacten, is het voor hen erg moeilijk om in balans te leven met zichzelf.

Het huidige onderwijs van onze kinderen staat niet in voor de totale beheersing van menselijke kennis, die voor iedereen een essentiële basis zou moeten zijn. Door het huidige westerse systeem, waar iedereen gelijk wordt behandeld en opgeleid, tenminste als we ons concentreren op de scholen, merken we dat de basis van de opvoeding betreffende het 'mens zijn' wordt vergeten.


Om een ​​duidelijk beeld te geven van dit fenomeen, volgen hier de opvallende effecten:

 • Negatief zelfbeeld
 • Gevoel van eenzaamheid
 • Conflicten met anderen
 • Heel moeilijk 'nee' kunnen zeggen
 • Onderdanig
 • Voortdurende nood om de ander te helpen
 • Houdt niet van onrechtvaardigheid
 • Goede relatie met dieren
 • Veel humeurschommelingen
 • Moeheid
 • Negatieve gedachten
 • Oncontroleerbare gedachten
 • Veel angst
 • Voortdurend denken en reflecteren
 • Hoofdpijn
 • Gebrek aan concentratie
 • Solitair
 • Onverklaarbare fysieke klachten
 • Het gevoel contact te hebben met andere dimensies
 • Voelt zich niet in harmonie met de huidige samenleving
 • Veel verdriet
 • Gespannen romantische relaties
 • Vertrouwensproblemen
 • Niet tevreden met zichzelf


Het onderwijs van vandaag is gebaseerd op de opvoeding van mensen die in een economisch systeem moeten worden ingezet en niet op de ontwikkeling van de moderne mens. Het gevolg is dat de laatste twee generaties steeds meer worstelen met deze vervelende effecten, vooral door veel nieuwe factoren die aan onze manier van leven zijn toegevoegd, zoals 24 uur op 24 nieuwsinformatie, on-demand series op onze laptop of tablet, de dominantie van televisie, de kracht van internet, sociale media, de verkoop gericht op kinderen, de muziekindustrie, enz.

Deze manipulaties koppelen mensen volledig los van de menselijke realiteit en houden hen in constante angst en stress.

Deze invloed zorgt voor een groot probleem in onze hersenen en er is een toename van onder andere lichamelijke gebreken en stress. De drastische toename van de consumptie van antidepressiva zou normaal gesproken als zorgwekkend moeten worden beschouwd door de leiders en verantwoordelijke individuen in onze samenleving. Dit om de noodzaak van een snelle verandering in deze gevaarlijke levensstijl te erkennen. Maar blijkbaar is er iets interessanters dan de mens zelf.


Dankzij de methode van en aangeleerd door Mischa Harmeijer, gebaseerd op het herstellen van de oorzaak en het onderhouden van de relatie tussen lichaam, geest en ziel, is er een significante verbetering mogelijk bij mensen met zintuigen die veel sterker waarnemen dan gemiddeld. Deze methode is ook bedoeld om individuen uit te leggen waarom ze in deze situatie zijn beland en hoe ze hier in de toekomst mee moeten omgaan. Het complete behandeltraject, volgens de methode van Mischa Harmeijer, kan pas worden gestart als er een juiste diagnose is gesteld en het individu de diagnose begrijpt. Als degenen die last hebben van deze gevolgen de situatie accepteren en de wil hebben om deze te veranderen, kan dit leiden tot een volledig herstel.

De methode is volledig gebaseerd op de kennis van het menselijk lichaam, zijn geest en zijn ziel, en op een heropvoeding van het individu. Door de persoon zijn capaciteiten en een nieuwe manier van leven te laten ontdekken, zal er een positief keerpunt in zijn leven plaatsvinden, met alle positieve gevolgen die hieruit voortstromen.


Bovenstaande opsomming zijn slechts enkele van de effecten die voortvloeien uit deze kwaliteiten van hoge waarneembaarheid. De lijst is in werkelijkheid veel langer. Deze gevolgen worden onderschat en beschouwd als een oorzaak van depressie, bipolariteit of trauma. Natuurlijk is een onderzoek nodig voordat we kunnen concluderen dat er een verhoogde waarneming is via de vijf zintuigen. Deze eerste analyse is een van de sleutels tot herstel, vooral wanneer iemand na jaren eindelijk wordt geïnformeerd over de oorzaak van zijn lijden.

Deze conclusie is buitengewoon verhelderend voor iemand die zich al jaren onbegrepen voelt, door hemzelf en door zijn omgeving. Op dat moment is hij verlost van een enorme last. Dankzij de behandelmethode gericht op de persoon zelf, uitgevoerd door meerdere experts op het gebied van lichaam en geest, kan het herstel snel beginnen. Het is echter heel belangrijk om te beseffen dat herstel niet automatisch plaatsvindt, en dat er in dit proces geen medicatie wordt gebruikt. De persoon met een verhoogd waarnemingsvermogen is te genezen en kan weer op een normale manier functioneren.


Wat is het doel van de verhoogde waarnemingskwaliteiten en wat moet men ermee doen?


Het is voor iedereen anders. Op het moment dat de mens in zijn zielscyclus oog in oog komt te staan ​​met deze hoge kwaliteiten, dan heeft dat een doel en nut in de ontwikkeling van zijn ziel in dit leven. Met andere woorden, de uitbreiding van de menselijke zintuiglijke vermogens zal bijdragen aan de kennis van het totale leven van de mens en zijn ziel. Deze totale kennis is het doel van het leven. Door een verhoogde perceptie van emoties, zullen de betreffende personen een belangrijke les leren. Deze individuen zijn belangrijk voor anderen, ze zijn ​​onderdanig of voelen zich verplicht om te helpen, alleen al vanwege hun zeer grote kennis van zichzelf en van de mens in het algemeen.

Dit proces zal per persoon anders verlopen, maar één ding is zeker: een persoon met een hoog waarnemingsvermogen heeft ook een zeer hoog concentratievermogen en meerdere kwaliteiten die alleen bij menselijk contact tot stand komen, omdat hij heel goed begrijpt wat een ander doormaakt. Personen met een hoog waarneembaar vermogen werken nooit met materie, alleen met de medemens, want de verhoogde waarneembaarheid van een mens is gemaakt voor de mens.


Deze staat is op geen enkele manier een paranormale staat of een vorm van mediumschap, verre van dat. De mens met dit verhoogde vermogen om aardse ervaringen waar te nemen, moet deze volledig ondergaan volgens de natuurlijke wetten van de reis van zijn ziel.


Met dank aan Mischa Harmeijer voor deze woorden en zijn methode.

Stilteverblijf


Heeft u nood aan een week uit prikkels en invloeden van buitenaf?


Lees hier meer over de mogelijkheid om een week in absolute stilte te verblijven.